Translation of Tian mian jiang

Translate Tian mian jiang to 7 different languages

Language Question Translation Language Question Translation

English - Spanish


Español / Spanish

How to say Tian mian jiang in Spanish?

Salsa de judía dulce

Spanish - English

What does Salsa de judía dulce (Spanish) meanin English?

¿Cómo decir Salsa de judía dulce en Inglés?

Tian mian jiang

English - Korean


한국어 / Korean

How to say Tian mian jiang in Korean?

춘장

Korean - English

What does 춘장 (Korean) meanin English?

어떻게 그런 춘장 영어로?

Tian mian jiang

English - Japanese


日本語 / Japanese

How to say Tian mian jiang in Japanese?

甜麺醤

Japanese - English

What does 甜麺醤 (Japanese) meanin English?

言う方法甜麺醤英語で?

Tian mian jiang